ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559