ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม 2559ความคืบหน้าโครงการ เดอะ มิดด์ คอนโด บางใหญ่ ประจำเดือนตุลาคม 2559